Büro Typ A. | Architektenteam

Büro Typ A. | Architektenteam

Büro Typ A. | Architektenteam

Ein Objekt welches ich für  „Typ A. | Architektenteam“ in Bochum dokumentiert habe.

Architekt: Typ A. | Architektenteam

14.08.2017